Amelia, Moa, Linnea och Pär

På gården har vi även fyra hundar, två Jack Russell Amelia och Moa.

Busarna Per Australian Shepherd/Labrador och Linnea Labrador.

Amelia

Moa

Huliganerna Linnea och Per .